Onze visie 

 

Eeuwenlang leerden mensen taal enkel via spreken en luisteren. Een taal leren, was een onderdompeling in een vreemde omgeving.

Door goed te luisteren, kon je dus ontdekken hoe de taal in elkaar zat. Je probeerde te spreken, eerst met woorden, dan met korte zinnen. Mensen verbeterden je spontaan en uit je fouten kon je heel wat leren…

 

Vandaag werkt het nog steeds zo: een taal die je leert tijdens een (lang) verblijf in het buitenland, kruipt binnen langs vele ervaringen. Je begint aarzelend en na een tijdje gaat het precies vanzelf. Meer zelfs, het voelt heel natuurlijk aan om ze te spreken.

 

Op school leer je echter te vaak een taal via lezen en schrijven, ellenlange woordenlijsten en eindeloze grammaticalessen. 
Door de grote klassen is het vaak moeilijk efficiënt spreekvaardigheid op te doen. Dat is spijtig want echt noodzakelijk voor het aanleren van een taal. Wij willen hier de brug slaan tussen langs de ene kant veel kansen te bieden om te spreken, individueel of in kleine groepjes, en anderzijds oog te hebben voor een stevige grammaticale basis en een uitgebreide (courante) woordenschat. We oefenen als het ware de regels en de woordenschat in door veel te praten, fouten te maken en verbeterd te worden.

 

Met ons voornemen, trokken we de wijde wereld in en ontdekten heel wat nieuwe manieren om efficiënt een taal te leren. 

 

 

Werkwijze TalenTroef

 

Onze methode is daarom ook gebaseerd op communicatie:

door luisteren, spreken en aanvankelijk veel fouten maken, willen we aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond taalverwerving. Iedereen kan immers een taal leren, als je maar de ruimte krijgt om er je eigen ‘ding’ van te maken.

 

Vandaar kiezen we voor een heel persoonlijke aanpak. Aan de hand van een screening in de loop van de eerste sessie, gaan we na wat jouw behoeften zijn: Wat wil je kunnen? Hoeveel tijd kan je steken in het leren van de taal?

 

We werken één op één of in kleine groepen en maken van Frans leren een natuurlijke ervaring. Luisteren en spreken komen hierbij op de eerste plaats, zonder de grammatica en woordenschat uit het oog te verliezen.

We kennen immers vele trucjes om dat op een efficiënte manier te doen.

 

Je zal versteld staan hoe je met veel motivatie een nieuwe taal kan bijschaven tot ze de jouwe is.

 

 

 

 

Benieuwd naar onze aanpak? Contacteer ons.